Политика приватности

ИЗЈАВА КОРИСНИКА САЈТА „СЛИКЕ СРБИЈЕ“ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ЧИЈИ ПРИХВАТ ПРЕДСТАВЉА УСЛОВ ЗА СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА КОРИСНИКА САЈТА И ГЛАСАЊЕ

На основу Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), кликом на бокс „прихватам услове коришћења” корисник који жели да се региструје на платформ Слике Србије изјављује да је прочитао/ла, разумео/ла, прихватио/ла ПРАВИЛНИК ЗА КОНКУРС „СЛИКЕ СРБИЈЕ” и Правилник о заштити података о личности који су ми предочени пре потписивања ове изјаве, те дајем свој пристанак да организатор конкурса MINEWEB STUDIO DOO, са седиштем у Републици Србији, 11050 Београд, ул. Раде Кондића бр. 16Б, МБ: 21858773, ПИБ: 113392243 (у даљем тексту: Руковалац), обрађује моје личне податке и то:

Презиме и име, датум рођења, комуникацијски подаци: е-маил, број телефона, као и друге податке неопходне за регистрацију на Wеб сајт: www.slikesrbije.rs а све како бих могао да учествујем на гласању на конкурсу „СЛИКЕ СРБИЈЕ“.

Такође, изјављујем да сам нарочито упознат/а:

- Са идентитетом Руковаоца и његовим контакт подацима, да је код Руковаоца особа задужена за заштиту података о личности: Немања Радовић, оffice@mineweb.rs;

- Са тим да је правни основ обраде обрада са пристанком;

- Са тим који се моји подаци о личности прикупљају;

- Са тим да Руковалац моје податке о личности може проверавати, копирати, оцењивати, прослеђивати, електронски и физички складиштити, чувати и вршити друге радње обраде у оквиру дозвољене сврхе, у складу са Законом о заштити података о личности и Правилником о заштити података о личности и ПРАВИЛНИКОМ ЗА КОНКУРС ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“;

- Са правом да могу опозвати овај пристанак у свако доба, што подразумева да се након тога подаци о личности бришу и да пристајем да не могу да учествујем у гласању на Конкурсу;

- Са правима које имам по Закону о заштити података о личности и начином остваривања тих права, укључујући ту и право обраћања Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Булевар Краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +38111 3408 900, е- маил: office@poverenik.rs;

- Са мерама заштите које у односу на податке о личности примењује Руковалац;

- Са тим моји подаци о личности могу бити прослеђивани трећим лицима (обрађивачима) у складу са одредбама Законом о заштити података о личности;


Имајући све горе наведено у виду, дајем свој пристанак да Руковалац обрађује моје податке о личности у сврхе описан Правилником.