Услови коришћења

ПРАВИЛНИК ЗА КОНКУРС СЛИКЕ СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И СВРХА ПРАВИЛНИКА

MINEWEB STUDIO d.o.o. Београд (у даљем тексту: Организатор) је Организатор конкурса "СЛИКЕ СРБИЈЕ" (у даљем тексту: Конкурс) преко сајта: www.slikesrbije.rs (у даљем тексту: Wеб сајт) доноси Правилник за конкурс "СЛИКЕ СРБИЈЕ" (у даљем тексту: Правилник) којим се регулишу: правила Конкурса-процедура; тема конкурса; ко су лица која могу учествовати у Конкурсу и под који условима; временско трајање конкурса; награда за победника конкурса; права и обавезе Организатора Конкурса и свих учесника конкурса; обраду података о личности свих учесника конкурса и корисника сајта; садржај посебних изјава учесника конкурса и корисника сајта, давања сагласности о коришћењу података о личности;

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ОДРЖАВАЊА КОНКУРСА

Организатор задржава своје дискреционо право да одлучи да ли ће се Конкурс одржавати једном или више пута годишње, као и да одреди временски период за одржавање сваког појединачног Конкурса, о чему ће јавност и потенцијалне учеснике благовремено обавестити преко свог званичног wеб сајта.

ТЕМА КОНКУРСА

Начелна тема Конкурса обухвата фотографије природних лепота Србије у пејзажној форми. Фотографије морају бити направљене искључиво у Републици Србији.

Организатор задржава своје дискреционо право да за сваки појединачни конкурс у оквиру претходно наведене начелне теме за сваки појединачни конкурс и одреди појединачну тему о чему ће јавност и потенцијалне учеснике благовремено обавестити преко свог званичног wеб сајта.

КОТИЗАЦИЈА УЧЕСНИКА И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Учешће на конкурсу је бесплатно. Конкурс важи за целу територију Републике Србије. У конкурсу могу учествовати сви пунолетни грађани Републике Србије са пријављеним пребивалиштем/боравиштем на територији Републике Србије.

Право учешћа на Конкурсу имају лица која су се регистровала као учесници Конкурса на wеб сајту, док право гласања на Конкурсу имају корисници Wеб сајта који се на истом региструју у том својству.

И Организатор Конкурса поступајући у складу са Законом о заштити података о личности и Правилником о заштити података о личности од учесника приликом регистрације на Wеб сајт може захтевати следеће податке:

-Презиме и име

-Датум рођења

-Јединствени матични број у случају освајања награде

-Место пребивалишта и боравишта у случају освајања награде

-Комуникацијски подаци: е-маил, број телефона.

-Број банковног рачунау случају освајања награде

-Пристанак учесника на давање ових података, њихово коришћење за потребе овог Конкурса, нарочито објаве личних података учесника-аутора о рангирању фотографија у наредни круг такмичења и објаву личних података о учеснику-аутору победничке фотографије на Wеб сајту Организатора Конкурса и другим местима у исте сврхе.

-Учесници конкурса нарочито дају сагласност да уколико победе на конкурсу, Организатор конкурса може објавити фотографију или видео запис на којим им се уручује награда.

Након успешно извршене регистрације на Wеб сајту Организатора Конкурса, сваки учесник у току трајања једног Конкурса може учествовати у истом са једном фотографијом, односно може поставити једну фотографију по свом избору поштујући у свему Правилник Конкурса.

Учесници који у својој регистрационој пријави на Wеб сајту Организатора Конкурса наведу лажне/нетачне податке, податке других лица одмах након утврђења ових чињеница биће дисквалификовани, а о противправности њихових радњи биће обавештени надлежни органи. Дисквалификација је могућа и у фази Конкурса када је учесник изабран за добитника награде, уколико у самом поступку доделе награде Организатор утврди да је приликом регистрације на Wеб сајту Организатора Конкурса учесник регистровао лажне/нетачне податке.

САДРЖАЈ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“ КОЈА СЕ ОДНИСИ НА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ЧИЈИ ПРИХВАТ ПРЕДСТАВЉА УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

На основу Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), корисник који жели да се региструје кликом на бокс “прихватам услове коришћења” изјављује да је прочитао/ла, разумео/ла, прихватио/ла ПРАВИЛНИК ЗА КОНКУРС ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“ и Правилник о заштити података о личности који су ми предочени пре регистрације на платформи Слике Србије, те дајем свој пристанак да организатор конкурса MINEWEB STUDIO d.o.o.., са седиштем у Републици Србији, 11050 Београд, ул. Раде Кондића бр. 16Б, МБ: 21858773, ПИБ: 113392243 (у даљем тексту: Руковалац), обрађује моје личне податке и то:

Презиме и име, датум рођења, јединствени матични број, место пребивалишта и боравишта, комуникацијски подаци: е-маил, број телефона,број банковног рачуна у случају освајања награде. Објави добијене личне податке на Wеб сајту поред моје фотографије и означи ме као аутора исте, објави моје податке на Wеб сајту и Изложби уколико моја фотографија уђе у други круг такмичења, објави моје податке, фотографију, видеоснимак уручења награде уколико моја фотографија победи на конкурсу на Wеб сајту Организатора Конкурса и другим местима у исте сврхе, као и друге податке неопходне за учествовање на конкурсу ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“.

Такође, изјављујем да сам нарочито упознат/а:

- Са идентитетом Руковаоца и његовим контакт подацима, да је код Руковаоца особа задужена за заштиту података о личности: Немања Радовић, office@mineweb.rs;

-Са тим да је правни основ обраде обрада са пристанком;

-Са тим који се моји подаци о личности прикупљају;

-Са тим да Руковалац моје податке о личности може проверавати, копирати, оцењивати, прослеђивати, електронски и физички складиштити, чувати и вршити друге радње обраде у оквиру дозвољене сврхе, у складу са Законом о заштити података о личности и ПРАВИЛНИКОМ ЗА КОНКУРС ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“;

-Са правом да могу опозвати овај пристанак у свако доба, што подразумева да се након тога подаци о личности бришу и да пристајем на дисквалификацију са Конкурса;

-Са правима које имам по Закону о заштити података о личности и начином остваривања тих права, укључујући ту и право обраћања Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Булевар Краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +38111 3408 900, е-маил: office@poverenik.rs;

-Са мерама заштите које у односу на податке о личности примењује Руковалац;

-Са тим моји подаци о личности могу бити прослеђивани трећим лицима (обрађивачима) у складу са одредбама Законом о заштити података о личности;

Имајући све горе наведено у виду, дајем свој пристанак да Руковалац обрађује моје податке о личности у сврхе описане Правилником о заштити података о личности;

I Организатор Конкурса поступајући у складу са Законом о заштити података о личности и Правилником о заштити података о личности од корисника сајта приликом регистрације на Wеб сајт може захтевати следеће податке:

Презиме и име

Датум рођења

Комуникацијски подаци: е-маил, број телефона.

Пристанак корисника wеб сајта на давање ових података, њихово коришћење за потребе овог Конкурса.

Добијене податке приликом регистрације на wеб сајт како учесника, тако и корисника Организатора Конкурса поштујући у свему правила Конкурса може користити у складу са Законом о заштити података о личности искључиво за потребе Конкурса.

САДРЖАЈ ИЗЈАВЕ КОРИСНИКА САЈТА ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ЧИЈИ ПРИХВАТ ПРЕДСТАВЉА УСЛОВ ЗА СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА КОРИСНИКА САЈТА И ГЛАСАЊЕ

На основу Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), кликом на бокс “прихватам услове коришћења” корисник који жели да се региструје на платформи Слике Србије изјављујем да сампрочитао/ла, разумео/ла, прихватио/ла ПРАВИЛНИК ЗА КОНКУРС ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“ и Правилник о заштити података о личности који су ми предочени пре потписивања ове изјаве, те дајем свој пристанак да организатор конкурса MINEWEB STUDIO d.o.o. Beograd., са седиштем у Републици Србији, 11050 Београд, ул. Раде Кондића бр. 16Б, МБ: 21858773, ПИБ: 113392243 (у даљем тексту: Руковалац), обрађује моје личне податке и то:

Презиме и име, датум рођења, комуникацијски подаци: е-маил, број телефона, као и друге податке неопходне за регистрацију на Wеб сајт: www.slikesrbije.rs а све како бих могао да учествујем на гласању на конкурсу ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“

Такође, изјављујем да сам нарочито упознат/а:

-Са идентитетом Руковаоца и његовим контакт подацима, да је код Руковаоца особа задужена за заштиту података о личности: Немања Радовић, office@mineweb.rs;

-Са тим да је правни основ обраде обрада са пристанком;

-Са тим који се моји подаци о личности прикупљају;

-Са тим да Руковалац моје податке о личности може проверавати, копирати, оцењивати, прослеђивати, електронски и физички складиштити, чувати и вршити друге радње обраде у оквиру дозвољене сврхе, у складу са Законом о заштити података о личности и Правилником о заштити података о личности и ПРАВИЛНИКОМ ЗА КОНКУРС ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“;

-Са правом да могу опозвати овај пристанак у свако доба, што подразумева да се након тога подаци о личности бришу и да пристајем да не могу да учествујем у гласању на Конкурсу;

-Са правима које имам по Закону о заштити података о личности и начином остваривања тих права, укључујући ту и право обраћања Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Булевар Краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +38111 3408 900, е- маил: оffice@poverenik.rs;

-Са мерама заштите које у односу на податке о личности примењујеРуковалац;

са тим моји подаци о личности могу бити прослеђивани трећим лицима (обрађивачима) у складу са одредбама Законом о заштити података о личности;

Имајући све горе наведено у виду, дајем свој пристанак да Руковалац обрађује моје податке о личности у сврхе описан Правилником;

ИЗГЛЕД ФОТОГРАФИЈА

Величина фотографија мора бити најмање 2000 пиксела по дужој страни. Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже, графичке обраде фотографије које мењају композицију и елементе. Није дозвољена обрада фотографије, осим основне дигиталне обраде (уобичајена корекција боје/контраста).

Такође, није дозвољено да фотографије имају потпис аутора (wатермарк), као ни оквире, бордуре, логотипе. Свака слика која буде учествовала на конкурсу биће на адекватан начин означена у смислу њеног ствараоца-аутора, чиме ће у свему бити задовољена морална права аутора.

Организатор задржава право да од учесника затраже оригинални/изворни фајл. Када су у питању награђене фотографије, као и оне које буду излагане, ово ће бити обавезно као доказ аутентичности.

Фотографије које на било који начин буду дискриминаторске, које на било који начин буду увредљиве или буду вређале јавни морал биће дисквалификоване.

Фотографије које не буду биле у складу са претходно наведеним правилима, биће аутоматски дисквалификоване, без обавезе Организатора Конкурса да о томе обавести учесника.

ГЛАСАЊЕ

Право на гласање имају сви регистровани корисници који успешно изврше пријаву на Wеб сајту Организатора Конкурса у складу са правилима регистрације.

Организатор поступајући у складу са Законом о заштити података о личности и Правилником о заштити података о личности од корисника може захтевати следеће податке, како је већ наведено:

-Презиме и име

-Датум рођења

-Комуникацијски подаци: е-маил, број телефона.

-Пристанак корисника.

Гласање се одвија у три фазе. Временски оквир трајање сваке фазе Организатор Конкурса објавиће благовремено на свом Wеб сајту.

У првој фази гласања учествују сви регистровани корисници, те позиционирање учесника директно зависи од броја гласова које фотографија учесника добије од регистрованих корисника. Из гласања се изузимају фотографије учесника које на манипулативан и недозвољен добијају гласове (више гласова са једне ИП адресе, лажне емаил адресе и слично).

Ранг листа учесника са бројем добијених гласова биће редовно ажурирана током трајања конкурса и сваки учесник ће моћи да јој приступи кликом на број који симболизује његову тренутну позицију на ранг листи. Сваки корисник такође има могућност да приступи истој ранг листи кликом на посебан таб Ранг листа на насловној страни Wеб сајта Организатор Конкурса.

Након завршеног првог круга гласања, 100 најбоље рангираних фотографија учесника које су у првом кругу гласања добиле највише гласова прелази у други круг гласања.

У другој фази гласања након гласања стручног жирија, 12 изабраних фотографија учесника од стране стручног жирија наставља такмичење у трећи круг и стиче право да учествује у изложби коју ће организовати Организатор Конкурса о чему ће благовремено обавестити све учеснике.

Организатор конкурса задржава дискреционо право да самостално бира чланове жирија и да састав жирија мења, уз обавезу да непосредно пре одржавања Конкурса упозна јавност и потенцијалне учеснике конкурса са саставом жирија преко свог званичног wеб сајта.

У трећој фази гласања 12 изабраних фотографија учесника од стране стручног жирија наставља такмичење, а победника међу њима ће у претходно одређеном року изгласати регистровани корисници на Wеб сајту Организатора Конкурса.

Организатор Конкурса ће најкасније у року од 3 радна дана од дана завршетка гласања на Wеб сајту Организатора Конкурса објавити име победника конкурса.

Уколико две или више фотографије учесника конкурса буду имале једнак број гласова након истека рока за гласање и обрачунатих гласова, о победнику ће одлучивати стручни жири.

НАГРАДА

Победник Конкурса стиче право на награду. Организатор конкурса задржава своје дискреционо право да за сваки Конкурс појединачно одлучи о врсти награде и да о томе обавести јавност и потенцијалне учеснике непосредно пре одржавања Конкурса путем свог званичног wеб сајта.

Након објаве података на Wеб сајту Организатора Конкурса о победничкој фотографији и личних података учесника конкурса-аутора победничке фотографије, Организатор Конкурса ће путем доступних података из регистрационе пријаве: броја телефона и емаил адресе контактирати учесника конкурса чија је фотографија победила. Уколико Организатор конкурса не успе да ступи у контакт са учесником чија је фотографија победила на конкурсу 10 дана од дана објаве победничке фотографије и података о учеснику-аутору чија фотографија победила на Wеб сајту то лице ће бити дисквалификовано из такмичења, а учесник конкурса чија је фотографија била другорангирана постаје победник конкурса. Претходно правило аналогно ће се примењивати и на другорангираног и сваког следећег нисходног.

Након што Организатор Конкурса ступи у контакт са учесником, аутором фотографије која је победила на Конкурсу исти је обавезан да на уговорено место приступи како би Организатор утврдио из личних докумената идентитет лица чија је фотографија однела победничко место и саобразност података из личних докумената подацима из регистрационе пријаве коју је учесник конкурса попунио на самом почетку конкурса. Уколико учесник,аутор фотографије која је победила на Конкурсу не жели да да свој идентификациони документ, не достави број банковног рачуна на који Организатор може уплатити награду или подаци у истој не одговарају онима из регистрационе пријаве то лице ће бити дисквалификовано из такмичења, а учесник конкурса чија је фотографија била другорангирана постаје победник конкурса. Претходно правило аналогно ће се примењивати и на другорангираног и сваког следећег нисходног.

ЗАБРАНЕ

Организатор Конкурса има право да са wеб сајта уклони све увредљиве, дискриминаторске коментаре без претходног обавештења корисника сајта који их је написао. Уколико и након тога корисник сајта настави са оваквим поступањем Организатор Конкурса може блокирати сваку активност корисника сајта, а као крајњу меру може блокирати ИП адресу.

АУТОРСКА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ, ОБЈАВЉИВАЊЕ

III Учесници Конкурса морају бити аутори фотографија, дакле фотографија која учествује на конкурсу мора бити изворно њихова. Учесник конкурса-аутор фотографије задржава морална ауторска права да ће у сваком тренутку његово име бити написано поред фотографије као аутора фотографије, док ће пријавом на конкурс учесници конкурса дати изјаву да уступају сва ауторска имовинска права Организатору Конкурса без накнаде, без временског и територијалног ограничења.

САДРЖАЈ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА АУТОРСКА ПРАВА И ЧИЈИ ПРИХВАТ ПРЕДСТАВЉА УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

На основу Закона о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - одлука УС и 66/2019) кликом на бокс “прихватам услове коришћења” корисник који жели да се региструје на платформи Слике Србије изјављује да је прочитао/ла, разумео/ла, прихватио/ла ПРАВИЛНИК ЗА КОНКУРС ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“, те овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је фотографија коју пријављујем на Конкурсу ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“ јесте моје оригинално дело и да нико не полаже ауторска права на исту.

Ову фотографију прилажем као израз сопствене креативности и разумем да ће моја пријава на Конкурс бити предмет разматрања пре него што буде прихваћена на Конкурс. Разумем да уколико је моја фотографија увредљива, на вештачки начин побољшана, уколико представља анимацију или је ниског квалитета или је на било који начин супротна горе наведеном Правилнику који ми је предочен да ће бити дисквалификована.

Такође, изјављујем да давањем ове сагласности и учествовањем у КОНКУРСУ ,,СЛИКЕ СРБИЈЕ“, односно качењем фотографије која је моје ауторско дело задржавам своја морална ауторска права, да ћу у сваком тренутку бити означен као аутор фотографије, док овом изјавом и качењем фотографије на Wеб сајт Слике Србије уступам сва имовинска ауторска права без накнаде, без територијалног и временског ограничења организатору Конкурса MINEWEB STUDIO d.o.o.. Београд, са седиштем у Републици Србији, 11050Београд, ул. Раде Кондића бр. 16Б, МБ: 21858773, ПИБ: 113392243.

ИЗМЕНА ПРАВИЛА

Организатор конкурса може променити правила Конкурса регулисана овим Правилником, без било какве претходне сагласности учесника Конкурса, уз обавезу да измену Правилника јавно објави на Wеб сајту, чиме ће се сматрати да су сви учесници Конкурса и корисници Wеб сајта упознати са изменама Правилника.

ПРИВРЕМЕНИ И ТРАЈНИ ПРЕКИД КОНКУРСА

Организатор Конкурса нема никакве одговорности према учесницима конкурса уколико у случају више силе или било каквих других непредвиђених околности Wеб сајт буде привремено ван функције.

Организатор Конкурса нема никакве одговорности према учесницима конкурса уколико у случају више силе или било каквих других непредвиђених околности прекине овај конкурс о чему ће све учесника обавестити објавом на Wеб сајту.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објаве на Сајту.